Ценоразпис

ОРТОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ

ЦЕНОРАЗПИС

 

ПРЕГЛЕД ЦЕНА
Първичен преглед 40 лв.
Вторичен преглед 20 лв.
Домашен преглед 50 лв.
Ехография на стави 30 лв.
Изследване на костна плътност на гръбначен стъб и бедрени шийки 70 лв.
Изследване на целотелесен състав /Total Body Composition/ 90 лв.
Плантография 10 лв.

 

ПОСТАВЯНЕ НА ГИПСОВА ИМОБИЛИЗАЦИЯ ЦЕНА
ГОРЕН КРАЙНИК
Голяма гипсова  имобилизация 30 лв.
Малка гипсова имобилизация 20 лв.
Олекотен (пластмасов) гипс 50 лв.
ДОЛЕН КРАЙНИК
Голяма  гипсова  имобилизация 40 лв.
Малка гипсова  имобилизация 30 лв.
Олекотен (пластмасов) гипс 70 лв.
Отстраняване на гипс 10 лв.

 

ПРЕВРЪЗКА ЦЕНА
Малка превръзка 10 лв.
Голяма превръзка 15 лв.
Сваляне на конци 15 лв.

 

ИНЖЕКЦИЯ ЦЕНА
Вътреставна Инжекция 30 лв.
Блокада с кортикостероид 30 лв.
Мускулна Инжекция 5 лв.
Локална инжекция 30 лв.
Апликация на GUNA Medical Device 5 лв.

 

ПХО НА РАНА ХИРУРГИЧЕН ШЕВ АНЕСТЕЗИЯ
Малка 15 лв. 20 лв. 5 лв.
Голяма 20 лв. 25 лв. 5 лв.

 

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЦЕНА
Изискващ преглед 30 лв.
Неизискващ преглед 5 лв.
Ъглометрия за ТЕЛК 30лв.

ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

ЦЕНОРАЗПИС

 

ПРЕГЛЕД ЦЕНА
Първичен преглед 40 лв.
Вторичен преглед 20 лв.
УЗВ на щитовидна жлеза 30 лв.
Първичен преглед + УЗВ на щит.жлеза 60лв.
Вторичен преглед + УЗВ на щит.жлеза 40лв.

АНГИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

ЦЕНОРАЗПИС

 

ПРЕГЛЕД ЦЕНА
Първичен преглед + Доплер 50 лв.
Вторичен преглед + Доплер 40 лв.

ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЧЕН КАБИНЕТ

ЦЕНОРАЗПИС

 

ПРЕГЛЕД ЦЕНА
Изследване на костна плътност на гръбначен стъб и бедрени шийки 70 лв.
Изследване на целотелесен състав /Total Body Composition/ 90 лв.

0884 73 50 50

info@eurohealth.bg

ул. „ген. Никола Жеков“ 22

ж.к. Свобода, София